Blot 2-ը երկու հոգու համար նախատեսված թղթախաղ է, այն խաղում են 24 խաղաթղթով: Յուրաքանչյուր խաղացողին տրվում է 8 խաղաքարտ:
Խաղափուլում տրվում է 5 խաղաթուղթ: Մեկ բաց քարտ սեղանին է: Խաղացողը որոշում է վերցնել, թե ոչ: Վերցնելուց հետո տվյալ մաստը համարվում է կոզիր:
Կոզիր ընտրելուց հետո յուրաքանչյուր խաղացողին տրվում է ևս 3ական քարտ:
Այն մասնակիցը, ով ընտրել է կոզիր, պետք է հավաքի ավելի շատ միավոր քան հակառակորդը (ներառյալ բոնուսները):
Եթե կոզիր ընտրած խաղացողը հակառակորդից քիչ միավոր է հավաքում, նա ստանում է 0 միավոր, իսկ բոլոր միավորները + բոնուսները փոխանցվում են հակառակորդին:
Խաղացողը, ով ունի կոզիր Թագուհի և Արքա, ստանում է 20 հավելյալ միավոր: Այս համադրությունը կոչվում է Բլոտ:
Այն խաղացողը, ով տանում է վերջին ձեռքը, ստանում է 10 լրացուցիչ միավոր:
Եթե խաղացողը տանում է բոլոր ձեռքերը, նա ստանում է 210 միավոր:
Խաղացողը, ով սկսում է խաղափուլը կամ տանում է ձեռքը, խաղում է ցանկացած քարտ: Հակառակորդը հետևում է մաստին:
Եթե խաղացողը չունի համապատասխան մաստը, պետք է Կոզիր խաղա:
Եթե խաղացողը Կոզիր չունի, կարող է խաղալ ցանկացած քարտ:
ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՐ
ԿՈԶԻՐ ՔԱՐՏԵՐ
Ձեռքը տանում է այն խաղացողը, ով ունի ամենաբարձր կոզիրը կամ տվյալ մաստի ամենաբարձր խաղաթուղթը: